Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/farawsch/domains/farawschowa.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 324
Ogłoszenia parafialne

Informacje związane z najnowszą sytuacją epidemiczną:

Wszyscy wierni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dystansu społecznego.

Do Komunii świętej, w wypadku kiedy udziela jej jeden kapłan, ustawiają się najpierw (bezpośrednio po słowach Panie nie jestem godzien) osoby przyjmujące Eucharystię na rękę, tzn. wyciągnięta lewa dłoń, a prawa ją podtrzymująca, następnie do Komunii podchodzą osoby przyjmujące Eucharystię do ust. Natomiast kiedy Komunii udziela więcej kapłanów jeden z nich udziela Komunii tylko “na rękę”. Na czas przyjmowania Komunii należy bezwzględnie ściągnąć maseczkę, lub przyłbicę.

Kapłani udzielają Komunii w maseczkach.

W świątyni obowiązuje limit 1 osoby na 7 m2 powierzchni czyli ok 120 osób w naszym kościele. Zachęcamy, aby przychodzić na Msze w różnych godzinach, szczególnie na Msze o 7:00, 8:30, 13:00 i 18:00.
Osoby starsze, chore, a przede wszystkim pozostające w kwarantannie i izolacji prosimy o pozostanie w domach i skorzystanie z obowiązującej na czas trwania strefy czerwonej dyspensy i uczestniczenie w Mszach poprzez różne media.

Konferencje chrzcielne będą organizowane indywidualnie dla zainteresowanych osób.

Ta czas trwania strefy czerwonej odwołujemy działania wszystkich grup parafialnych!

Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii i młodzież do bierzmowania zachęcamy do uczestnictwa w Mszach i nabożeństwach w tygodniu. W indeksie (dzienniczku) do I Komunii i bierzmowania koło daty Mszy świętej wpisujemy słowo dyspensa.

Msze pogrzebowe odbywać się będą tylko w kościele parafialnym (bez trumny/urny), po Mszy nastąpi przejazd na jeden z cmentarzy i odprowadzenie do grobu. Na cmentarzu ilość osób uzależniona jest od informacji służb sanitarnych.

Nie odwołujemy kursu małżeńskiego!

Dyspensa:

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.  + Tadeusz Lityński

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu w placówkach medycznych na terenie diecezji

Drodzy w Panu, od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie.

Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych. Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji.

Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę. O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).