Możesz nas wesprzeć

Troska o zbawienie dusz to zadanie każdej parafii i osób duchownych w niej posługujących. Udzielanie sakramentów, przepowiadanie Słowa Bożego, katechizacja, towarzyszenie grupom modlitewnym i apostolskim, pełnienie dzieł miłosierdzia – to zadania które stanowią sens i istotę każdego powołania kapłańskiego. Zadania te dokonujemy z Wami, drodzy nasi Bracia i Siostry. Dokonujemy je w konkretnym miejscu – kościół i budynki parafialne. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy gest materialny z waszej strony który przyczynia się do utrzymania nas, duszpasterzy, jak i miejsc w których nasza wspólnota parafialna się spotyka.

Jeśli chcesz możesz wesprzeć nasze wspólne dzieło. Poniżej znajdują się dwa numery kont bankowych.

Pierwszy numer to parafialny – z tych pieniędzy opłacamy wszystkie bieżące rachunki (gaz, woda, prąd, śmieci, itp.) które dotyczą wszystkich budynków parafialnych (oprócz Cmentarza Parafialnego) a także z tych pieniędzy dbamy o wystrój Fary i oprawy sakramentów.

Drugi numer to konto remontowe – te pieniądze są przeznaczone tylko i wyłącznie na prace remontowe w naszej Farze. Wszystkie dotychczasowe prace możesz zobaczyć w naszej Kronice Remontowej.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Piąte Przykazanie Kościelne

Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki
konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co
jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 222 § 1;

Płatność online

Przelew tradycyjny:

Konto parafialne:

53 1020 3088 0000 8702 0058 1892
PKOBP Odz. 1 Leszno

Konto Remontowe:

12 8669 0001 2011 0014 1859 0001
BS Wschowa

Regulamin przekazywania darowizn/ofiar na stronie https://farawschowa.pl/wsparcie/

1.    Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Parafię Rzymskokatolicką, pw. św. Stanisława BM, pl. Farny 2, 67-400 Wschowa, NIP 6971812146, REGON 040119840 zwaną dalej Parafią, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://farawschowa.pl/wsparcie/, przekazywanie darowizn/ofiar pieniężnych,  na działania prowadzone przez Parafię: remont kościoła Farnego oraz opłatę za rachunki bieżące budynków Parafii. Regulamin uwzględnia również ofiary/darowizny przekazane tradycyjnym przelewem bankowym.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy/Ofiarodawcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://farawschowa.pl/wsparcie/ w celu przekazania darowizny/ofiary.

Korzystając ze strony do przekazywania darowizn/ofiar, Darczyńca/Ofiarodawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców/Ofiarodawców na stronie https://farawschowa.pl/wsparcie/.

2.    Zasady przekazywania darowizn na stronie

Darowiznę/ofiarę można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj naszą Farę” na stronie farawschowa.pl . Po kliknięciu w link należy wybrać „płatności online” i postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na stronie https://farawschowa.pl/wsparcie/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

Darowiznę/ofiarę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

Darowiznę/ofiarę można także wpłacić przy pomocy zwykłego przelewu bankowego:

  • Konto parafialne: 53 1020 3088 0000 8702 0058 1892, PKOBP Odz. 1 Leszno
  • Konto Remontowe: 12 8669 0001 2011 0014 1859 0001, BS Wschowa

Wpłaty Darczyńców/Ofiarodawców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny/ofiary jednorazowe.

Przekazując darowiznę Darczyńca/Ofiarodawca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://farawschowa.pl/wsparcie/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę klikając w pole „Dowolna kwota”.

3.    Zwolnienia podatkowe

Parafia jest organizacją Kościelną posiadającą status prawny. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny/ofiary przekazane na działania Parafii można odliczyć od dochodu:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu/przychodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych) https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-kult-religijny/;
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

4.    Bezpieczeństwo wpłat

Parafia nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców/Ofiarodawców. Dane te Darczyńca/Ofiarodawca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

Dane: e-mail Darczyńcy/Ofiarodawcy oraz kwota płatności dostarczane są PayPro przez Parafię. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayPro wpłaty.

PayPro nie pobiera od Darczyńcy/Ofiarodawcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Parafii. PayPro pobiera od Parafii prowizję oraz dodatkowe opłaty.

W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/.

5.    Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayPro

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej należy je zgłosić Parafii pod adresem: 

Darczyńca/Ofiarodawca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

  • pisemnej na adres PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  • elektronicznej poprzez formularz https://www.przelewy24.pl/pomoc

Darczyńcy/Ofiarodawcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny/ofiary w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: . Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu oraz prowizji od dokonanego przelewu, które poniosła Parafia, zostanie zwrócona, na wskazane konto Ofiarodawcy/Darczyńcy; w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Kancelarii Parafii.

6.      Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1. kwietnia 2022 r.