Możesz nas wesprzeć

Troska o zbawienie dusz to zadanie każdej parafii i osób duchownych w niej posługujących. Udzielanie sakramentów, przepowiadanie Słowa Bożego, katechizacja, towarzyszenie grupom modlitewnym i apostolskim, pełnienie dzieł miłosierdzia – to zadania które stanowią sens i istotę każdego powołania kapłańskiego. Zadania te dokonujemy z Wami, drodzy nasi Bracia i Siostry. Dokonujemy je w konkretnym miejscu – kościół i budynki parafialne. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy gest materialny z waszej strony który przyczynia się do utrzymania nas, duszpasterzy, jak i miejsc w których nasza wspólnota parafialna się spotyka.

Jeśli chcesz możesz wesprzeć nasze wspólne dzieło. Poniżej znajdują się dwa numery kont bankowych.

Pierwszy numer to parafialny – z tych pieniędzy opłacamy wszystkie bieżące rachunki (gaz, woda, prąd, śmieci, itp.) które dotyczą wszystkich budynków parafialnych (oprócz Cmentarza Parafialnego) a także z tych pieniędzy dbamy o wystrój Fary i oprawy sakramentów a także przeprowadzamy konieczne remonty na Starej Plebanii (gdzie obecnie znajduje się Kancelaria).

Drugi numer to konto remontowe – te pieniądze są przeznaczone tylko i wyłącznie na prace remontowe w naszej Farze. Obecnie zbieramy na dokończenie prac restauracyjnych Ołtarza Głównego. Wszystkie dotychczasowe prace możesz zobaczyć w naszej Kronice Remontowej.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Piąte Przykazanie Kościelne

Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki
konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co
jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 222 § 1;

Płatność online

Przelew tradycyjny:

Konto parafialne:

53 1020 3088 0000 8702 0058 1892
PKOBP Odz. 1 Leszno

Konto Remontowe:

12 8669 0001 2011 0014 1859 0001
BS Wschowa