Kronika remontowa

Poniżej prezentujemy wykonane remonty i inne prace na terenie naszej Parafii w kolejności od najnowszego wydarzenia:


Listopad 2021 Rozpoczęcie prac przy renowacji ołtarza bocznego pw. Cudu rozmnożenia chleba

Prace prowadzi: Pracownia Projektowo-Konserwatorska www.pracowniakonserwacji.eu

Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Cudu rozmnożenia chleba. Zdemontowane i zabezpieczone elementy, pod koniec listopada 2021 roku, zostały przewiezione do pracowni konserwacji dzieł sztuki, do Torunia. Z uwagi na rozległe zniszczenia drewna, z jakiego wykonano ołtarz, przez owady, praktycznie wszystkie elementy wymagały wzmocnienia strukturalnego – wysycenia specjalnymi roztworami żywic, w celu wzmocnienia ich wytrzymałości. Zabiegi wzmocnienia (impregnacji) wymagają znacznej ilości czasu – prowadzone są na bieżąco. Równolegle prowadzona jest konserwacja części elementów wystroju ołtarza  – malowanego na płótnie obrazu z przedstawieniem rozmnożenia chleba i ryb, rzeźb proroków, figur aniołów i putt. Na większości elementów zachowane jest oryginalne opracowanie z pierwszej połowy XVIII wieku. Architektura ołtarza posiada malowaną imitację marmuru – tzw. marmoryzację – analogiczną do tej odsłoniętej na ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym Anioła Stróża. Rzeźby proroków Eliasza i Daniela, mają dekorację odpowiadającą św. Piotrowi i Pawłowi z ołtarza głównego. Rzeźbione putta mają malowane karnacje (podobnie do rzeźb z ołtarza głównego i bocznego – Anioła Stróża), natomiast figury aniołów ze zwieńczenia oryginalnie dekorowane były w technice Chipolin – imitacji białego marmuru. Na szczególną uwagę zasługuje sam obraz główny ołtarza – na obecnym etapie prac bardzo prawdopodobne wydaje się jego starsze pochodzenie, możliwe, że jeszcze z drugiej połowy XVII wieku. 

Kilka zdjęć z prowadzonych prac. Pozostałe można znaleźć w naszej galerii. 


Grudzień 2020 r. Zakończenie Renowacji Ołtarza Głównego

Podsumowanie:

Ogólny koszt projektu:
W tym dofinansowanie z MKiDN:
Wkład własny:

f


Czerwiec 2020 r. Renowacja Ołtarza Głównego II cz.

Renowacja Ołtarza cz. II

Cel:

Kontynuacja remontu ołtarza głównego

Koszt projektu:

Koszt etapu II:

Finansowanie:

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Wkład własny (fundusz remontowy):

Prace rekonstrukcyjne w pracowni w Toruniu


Grudzień 2019 Renowacja Ołtarza Głównego I cz.

Renowacja Ołtarza Głównego

Cel:

Ołtarz główny w naszej Farze stanowi jeden z najcenniejszych zabytkowych obiektów znajdujących się w kościele. Wykonany na początku XVIII wieku, cechuje się dużą wartością artystyczną. Oba obrazy (Wniebowzięcie NMP i św. Stanisław z Szczepanowa) wyszły spod pędzla znanego i cenionego artysty Johanna Philipa Kretschmera.

Po przyznaniu środków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postanowiono rozbić prace konserwatorskie na poszczególne etapy.

Zakończony etap I miał na celu podstawowe zabezpieczenie elementów ołtarza głównego i przeprowadzenie szczegółowych badań konserwatorskich. Dokonano właściwych oczyszczeń elementów drewnianych jak i samych obrazów oraz przygotowano je do kolejnych etapów.

Koszt projektu:

Koszt etapu I: 180 900 PLN

Finansowanie:

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 161 tyś. PLN
Wkład własny (fundusz remontowy): 20 tyś. PLN

Demontaż ołtarza:

Etap 1:


Kwiecień 2019

Renowacja ołtarza Aniołów Stróżów (etap I i II)

Cel:

Spośród ołtarzy bocznych znajdujących się w naszej Farze, ten poświęcony Aniołom Stróżom znajdował się w najgorszym stanie. Mocno uszkodzone przez insekty (kołatek, mączniak) elementy drewniane konstrukcji jak i figur wymagały podjęcia konkretnych działań. po dokonaniu ekspertyzy jak i po uzyskaniu odpowiednich zgód od Konserwatora Zabytków, został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Po przyznaniu środków przez Ministerstwo, przystąpiono do prac. Ołtarz został w całości rozebrany i przewieziony do pracowni konserwatorskiej gdzie zostały podjęte odpowiednie działania.

Całość zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy zakończył się w grudniu 2018 roku. Efektem tego etapu są dokonane procedury oczyszczające i zabezpieczające wszystkie elementy ołtarza (figury, obrazy, elementy konstrukcyjne) jak i odrestaurowanie figur i obrazów.

Etap drugi miał na celu dokończenie restauracji pozostałych elementów konstrukcyjnych ołtarza (m.in. kolumn, ram, itp.).

Koszt projektu:

Całkowity koszt projektu (etapu I i II) wynosi: 146 000 PLN

Finansowanie:

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 73 000 PLN
Dofinansowanie z Banu Spółdzielczego we Wschowie: 10 000 PLN

Ołtarz przed pracami:

Prace rekonstrukcyjne:

Efekt prac rekonstrukcyjnych I etapu

Efekt prac rekonstrukcyjnych – finał


Grudzień 2018

Wymiana pokrycia dachowego

Cel:

W październiku 2017 roku, po przejściu orkanu Ksawery, został zdiagnozowany bardzo zły stan pokrycia dachowego naszej Fary. Po wykonaniu doraźnych napraw i załataniu powstałej dziury, podjęto decyzję o przeprowadzeniu całkowitej wymiany pokrycia wraz z opierzeniem. Rozpoczęto starania o uzyskanie odpowiednich zgód od Konserwatora Zabytków. Został też, złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Po przyznaniu dofinansowania i uzyskaniu wszelkich opinii i zgód od Konserwatora Zabytków, w październiku 2018 roku rozpoczęto pracę na dachu naszej Fary. Zostało wymienione prawie całe pokrycie dachowe. Zgodnie z wolą Konserwatora Zabytków pozostawiono w niektórych miejscach oryginalne (stare) dachówki – które pełnią rolę „świadków historii”. Zostało także wykonane nowe opierzenie jak i zamontowane nowe rynny i spusty.

Prace zostały zakończone w grudniu 2018 roku. Oficjalny odbiór nastąpił 20. grudnia.

Koszt remontu:

Całkowity koszt: 801 650 PLN

Finansowanie:

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 499 998 PLN
Dofinansowanie z Fundacji „Polska Miedź”: 80 000 PLN
Wkład własny (fundusz remontowy): 221 652 PLN

Stan przed remontem:

Remont:

Efekt finalny


Listopad 2018

Remont ogrodzenia Cmentarza Parafialnego i budowa Pomnika Wotum Wdzięczności za 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę

Cel:

Podjęte działania miały na celu dostosowanie ogrodzenia Cmentarza Parafialnego do zachowanej formy zabytkowego otoczenia pobliskiego Lapidarium. Stąd od ulicy spokojnej zostało wymurowane ogrodzenie z czerwonej cegły z metalowymi przęsłami wykonanymi na indywidualne zamówienie. Kształt i forma zostały skorelowane z istniejącą już bramą wjazdową na teren Cmentarza.

Celem uporządkowania kwestii śmietnika, w ogrodzenie został wpisany zadaszony boks na kontenery na śmieci. Formą jest dostosowany do ogrodzenia murowanego. Zabezpieczone wejścia, utwardzona powierzchnia jak i zamknięta bryła powodują, że przechowywane w tym miejscu odpady nie wpływają negatywnie na pobliskie kwatery cmentarne.

Odpowiedniego zagospodarowania wymagało również miejsce z którego można było pobierać wodę. Wielokrotne awarie jak i celowe niszczenie tejże infrastruktury spowodowały, że dokonano nowego przekopu i został zamontowany w centralnym miejscu naszego Cmentarza tzw.: zdrój uliczny. Żeliwna armatura wodna która pozwala pobierać wodę przez cały rok. Nie trzeba, tak jak to było wcześniej, wyłączać dopływ wody na zimę.

Przypadająca na rok 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę była sprzyjająca okazją by we Wschowie powstało miejsce upamiętniające te wydarzenia. Zwłaszcza, że dotychczas takowego nie było. Z inicjatywy trzech wschowskich parafii został zaprojektowany i wybudowany pomnik: „Wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę”. Został on wpisany w ciąg ogrodzenia i znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Spokojnej z Piłsudskiego. Składa się z ceglanego muru na którym umieszczono wykonany z piaskowca kartusz z orłem wraz z herbem naszego miasta. Poniżej znajduje się tablica pamiątkowa z piaskowca. Wszystko zwieńcza krzyż

Koszt remontu:

Remont ogrodzenia:

Całkowity koszt: 145 000 PLN – sfinansowany z bieżącej działalności Biura Cmentarza Parafialnego oraz z zaległych opłat za groby pozyskanych po inwentaryzacji cmentarza w 2017 roku.

Budowa Pomnika:

Całkowity koszt: 35 000 PLN – sfinansowany przez:

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika: 25 000 PLN
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej: 4 500 PLN
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP: 5 500 PLN

Stan przed remontem:

Remont i efekt finalny: