Kancelaria Parafialna

Godziny otwarcia:

Wszelkie zaświadczenia mogą odbierać osoby do tego uprawnione: dla osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni. Dla osób pełnoletnich tylko osoby, których sprawa dotyczy. W wypadku osób mieszkających za granicą lub w dużej odległości od Parafii możliwe jest wysłanie zaświadczeń drogą listową (na adres konkretnej parafii gdzie udzielane są sakramenty) – takie osoby prosimy o kotkat e-mail. Podstawa prawna KIOD: „Każdy ma prawo do żądania i otrzymania, osobiście lub za pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika, certyfikatów, wyciągów, świadectw, w postaci kopii lub dokumentu autentycznego, zawierających dane jego dotyczące”. (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim art. 11, punkt 4 oraz art. 34, punkt 1; informacje na stronie: https://kiod.episkopat.pl/kiod/informacje-o-kiod ) oraz diecezjalne dokumenty wyjaśniające.

Sprawy pogrzebu także poza godzinami otwarcia prosimy o kontakt telefoniczny.

W razie konieczności ostatnich sakramentów przed śmiercią o każdej porze dnia i nocy.

Telefon do kancelarii: 65 540 21 21
email:

Dane dotyczące przodków ochrzczonych (księgi ochrzczonych) na terenie Parafii, przed 1947 r., przechowywane są w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze – (archiwum.diecezjazg.pl) i tam należy składać różne prośby dot. przodków rodziny .
Parafia nie posiada ksiąg sprzed 1947 r.!


Co jest potrzebne do sakramentu Chrztu?

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 1. Akt urodzenia dziecka (oryginał).
 2. Jeśli dziecko nie jest z Parafii farnej, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania(nie meldunku) dziecka. 
 3. Dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres, zawód.
 4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym czy w konkubinacie.
 5. Rodzice i chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu nauk przed chrzcielnych.

Obecnie, nauki organizowane są indywidualnie, chrzest dziecka może odbyć się także poza Mszą prosimy nie odkładać tego sakramentu!


Co jest potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa?

Przed zawarciem związku na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

 1. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Farnej należy dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii obecnego zamieszkania (nie zameldowania) któregoś z narzeczonych.
 2. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania) dokument ważny 6 m-cy!
 3. Data i miejsce przyjęcia I Komunii św.
 4. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
 5. Ostatnie świadectwo religii ze szkoły średniej.
 6. Dowód osobisty. (do wglądu)
 7. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (dokument ważny 6 m-cy). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 6 miesięcy przed datą zawarcia związku małżeńskiego.