1. Dziękujemy za ofiary składane na remont Fary. za tydzień taca przeznaczona będzie na Instytut T-F w Zielonej Górze.
 2. Zachęcamy do podjęcia różnych form abstynencji w sierpniu.
 3. Na prośbę naszego Biskupa Diecezjalnego, przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, osoby nie mogące nosić masek zobowiązane są do noszenia przyłbic! Przypominamy także o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
 4. Przypominamy:
 • Biuro administracji cmentarza czynne jest w poniedziałki od 17:00 do 18:00
 • Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek od 16:00 do 17:
 1. Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę w ramach pieszej pielgrzymki diecezjalnej. Zakończenie pielgrzymki na Jasnej Górze w środę.
 2. Odpowiadając na apel Biskupa Diecezjalnego Tadeusza oraz biskupa diec. Warszawsko-Praskiej, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, które będzie nawiązywało do czuwania w 1920 r. przed bolszewickim najazdem. Adoracja będzie w piątek po Mszy wieczornej do 22:00. Adoracja będzie także okazją do modlitwy w int. naszej Ojczyzny.
 3. W sobotę obchodzimy uroczystość nakazaną Wniebowzięcie NMP. Tego dnia obchodzimy w naszej parafii odpust drugorzędnej patronki naszego kościoła. Msze święte według porządku niedzielnego: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 19:00, nie będzie mszy w kościele pw. Trójcy Świętej. Sumie odpustowej o 11:30 będzie przewodniczył ks. prof. Adam Kalbarczyk. W czasie każdej Mszy błogosławieństwo wianków z kwiatów i ziół leczniczych.
 4. Także w sobotę, w Rokitnie odbędą się dożynki diecezjalne o godz. 12:00.
 5. Prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny można nabyć przy wyjściach z kościoła.
 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom ulic: Kilińskiego, pl. Zamkowy, Ratuszowa. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie Fary, w czwartek po Mszy wieczornej, mieszkańców ulic: Głogowska, Bohaterów Westerplatte, Nowa oraz chętnych parafian.

Patroni tygodnia:

 • Dzisiaj św. męcz. Teresa Benedykta od Krzyża Patr. Europy
 • Poniedziałek św. Wawrzyniec dk. i męcz.
 • Wtorek św. Klara dz.
 • Piątek św. Maksymilian Maria Kolbe

Komunikat Biskupa Diecezjalnego o ustanowieniu, Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich w Paradyżu

Drodzy Diecezjanie,

sierpień w naszej Ojczyźnie to tradycyjny czas organizowania pielgrzymek do maryjnych sanktuariów, w trakcie których przedstawiamy Bogu wszystkie nasze intencje, zarówno te osobiste, dotyczące nas i naszych bliskich, jak i te, które są ważne dla naszych chrześcijańskich wspólnot. Czynimy tak ufni w Bożą Opatrzność i opiekę Maryi, która jest dla nas wzorem stawania się uczniem Chrystusa. W tym roku to pielgrzymowanie, z racji panującej pandemii, jest roztropnie ograniczane do małych grup, a czasami nawet pojedynczych osób, zmierzających po maryjnych szlakach do różnych miejsc rozsianych po całej Polsce, po to by dać świadectwo swojej wiary.

Mam wielkie pragnienie, by takich miejsc było coraz więcej również w naszej diecezji. Dlatego uwzględniając żywy i trwający od bardzo długiego już czasu kult Matki Bożej czczonej w paradyskim seminarium, z dniem 15 sierpnia br. ustanawiam kościół rektoralny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich. Powołując do życia nowe sanktuarium chcę prosić, aby było to miejsce szczególnej modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także za wszystkich powołanych do służby w Kościele.

Wybór miejsca na modlitwę w tych właśnie intencjach nie jest przypadkowy. To tutaj od ponad 70 lat formują się kapłani pracujący w naszej diecezji, to tutaj także podczas modlitwy przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej rodziły się nowe powołania, a kapłani przeżywający kryzysy powierzali swoją posługę opiece Maryi i zostawali wysłuchani. Dlatego pragnę, abyśmy w tym miejscu dalej prosili naszą Matkę o orędownictwo za powołanymi w naszej diecezji. Jest to ważne szczególnie w obliczu kryzysu powołań, który dotyka nasze wspólnoty i niesie zagrożenie, że w przyszłości w wielu parafiach zabraknie duszpasterzy.

Kryzys nie może nas jednak skłaniać do obniżania wymagań stawianych kandydatom do święceń, wręcz przeciwnie, musi motywować do przygotowywania młodych ludzi do kapłaństwa świętego, otwartego na ludzi potrzebujących pomocy i zdolnych do budowania lokalnych wspólnot. By było to możliwe, sami kandydaci do święceń muszą doświadczyć wspólnoty wiary, osiągnąć ludzką dojrzałość i stać się uczniami Chrystusa. Dlatego od października – pozostając alumnami seminarium w Paradyżu – będą przebywać w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. Zmiana miejsca ich formacji związana jest z koniecznością podjęcia poważnych prac remontowych w gmachu paradyskiego seminarium. Jestem przekonany, że gorzowski instytut zapewni klerykom dobre warunki formacji i da okazję do nowych duszpasterskich doświadczeń, zaś paradyski kompleks pocysterski nabierze jako sanktuarium jeszcze większego duchowego znaczenia i nowego blasku.

Ufając, że Bóg będzie wzbudzał nowe powołanie do służby kapłańskiej w naszej diecezji w sercach wielu młodych ludzi, zapraszam wszystkich Drogich Diecezjan do pielgrzymowania do nowo powstałego sanktuarium w Gościkowie-Paradyżu, i wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Parafianom, przybyłym Gościom życzymy obfitości Bożych łask opieki MB Wniebowziętej. Chrystus Pan niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.