Komunikat

Komunikat ws. I Komunii Świętej

Poniżej cytuję Zarządzenie dotyczące organizacji I Komunii Świętej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z 14. kwietnia AD 2020:

W związku z trwającym nadal stanem epidemii wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zostają odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół.

Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK

Zgodnie z tym Zarządzeniem, uroczystość I Komunii Świętej dnia 17. maja AD 2020 zostaje odwołana.

Co do nowej daty i formy tejże uroczystości, poinformujemy, kiedy Biskup Diecezjalny wyda konkretne zarządzenia – co jak wynika z komunikatu, nie wcześniej aż dzieci nie wrócą do szkół. Do tego czasy, nie podejmujemy żadnych wiążących decyzji organizacyjnych.

ks. Tomasz Szulc