Z wielkim bólem zawiadamiamy o śmierci długoletniego Proboszcza i budowniczego kościoła pw. św. Jadwigi Królowej śp. Ks. Krzysztofa Maksymowicza. Pogrążoną w smutku Rodzinę i Parafię otaczamy modlitwą i współczuciem. Msza pogrzebowa dla kapłanów dekanatu będzie w poniedziałek o 20.00. Msza pożegnalna z udziałem ks. Biskupa oraz złożeniem do grobu na cmentarzu parafialnym we wtorek o 11.00.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, na Mszach Świętych sprawowanych we Farze będzie mogło uczestniczyć 50 osób, natomiast w kościele Trójcy Świętej 25 osób. W pierwszej kolejności będą wpuszczane osoby, które zamówiły intencje Mszy świętej. Prosimy o roztropne pozostanie w domach i łączenie się z nami duchowo oraz za pośrednictwem Internetu.

Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odwiedzacie naszą stronę parafialną jak i pamiętacie o nas w modlitwie. Dziękujemy za każdy gest dobrego serca, i ten duchowy i ten materialny, okazywany przez Was naszej Parafii.

 1. Drodzy Parafianie! Zgodnie z rozporządzeniem Premiera i zaleceniami Biskupów Polskich, prosimy Was, o roztropne pozostanie w domach na cały czas trwania strefy czerwonej!
 • Na Mszach nie może uczestniczyć więcej jak 120 osób! Od soboty 50 osób! Pozostałych zapraszamy do duchowego łączenia się z nami na modlitwie przez środki społecznego przekazu. Przypominamy że Msze święte transmitujemy na żywo.
 • Do 2 listopada cmentarz parafialny jest zamknięty.
 • Wszystkie spotkania grup parafialnych, zostają odwołane.
 • Msze pogrzebowe odbywać się będą w kościele parafialnym, po niej nastąpi przejazd na jeden z cmentarzy.
 • Kancelaria parafialna i Biuro cmentarza działają bez zmian.
 • Prosimy korzystać ze środków dezynfekcyjnych, zachowujmy odstęp od siebie w kościele min. 1,5 metra, przekazujemy sobie znak pokoju poprzez skinienie głowy, nie podajemy sobie ręki!
 1. Dzisiaj Kościół wychwala Pana Boga za Wszystkich Świętych. Radujemy się i wierzymy, że są w niebie i swoją modlitwą pomagają nam, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. Z racji zamknięcia cmentarza nie odbywa się kwesta na cmentarzu.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe odprawiane przy ołtarzu krzyża, codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17:30 w niedziele po każdej Mszy świętej. Są jeszcze wolne kartki wypominkowe.
 3. Jutro w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o godz.: 6:30, 11:00 i 18:00. O godz. 17:00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe w ramach akcji różaniec do granic, a po niej modlitwy za zmarłych.
 4. Nie zapominajmy też, o ofiarowaniu duszom w czyśćcu, wielkiego daru – odpustu zupełnego. W tym roku wyjątkowo Penitencjaria Apostolska na polecenie Ojca Świętego, ustanawia: do końca Listopada Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo. Pozostałe warunki: stan łaski uświęcającej, każdego dnia: przyjęta komunia święta, modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego oraz nawiedzenie cmentarza i tam jakakolwiek modlitwa za zmarłych. Pozostałe informacje w gablocie i na stronie parafii.
 5. Błogosławieństwo nowych pomników będzie odbywało się indywidualnie po 2 listopada– prosimy o kontakt telefoniczny!
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek o 18:00 Msza i nabożeństwo w int. nowych powołań. W piątek okazja do spowiedzi od 17:15, o 18:00 Msza i nabożeństwo wynagradzające Sercu Pana Jezusa. W sobotę o 11:00 Msza, zmiana tajemnic i nabożeństwo wynagradzające Nielokalnemu Sercu Maryi. Z racji rozprzestrzeniania się pandemii w tym miesiącu nie ma odwiedzin chorych w domach z komunią świętą!
 7. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na remont Fary, zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej po Mszy o 11:30.
 8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom ulic Kurpińskiego, Głowackiego, Nowopolna. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 7:00 prosimy mieszkańców ulic Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego.
 9. Prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny można nabyć przy wyjściach z kościoła.
 10. W środę wspominamy św. Karola Boromeusza.

Niech Dobry Bóg błogosławi Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia. Naszym Parafianom i przybyłym Gościom życzymy wielu łask Bożych. Modlimy się o ustanie pandemii, przepraszamy za akty profanacji oraz o ustanie niepokojów społecznych.

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO            

 1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.
 2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
 3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.
  Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
 4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
 5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski