Dodatkowe informacje w zakładce Ogłoszenia – Covid-19

 1. Drodzy Parafianie! Zgodnie z rozporządzeniem Premiera i zaleceniami Biskupów Polskich, prosimy Was, o roztropne pozostanie w domach na cały czas trwania strefy czerwonej!
 • Na Msze niedzielne mogą przyjść wyłącznie osoby zamawiające daną intencję nie więcej jak 120 osób! Pozostałych zapraszamy do duchowego łączenia się z nami na modlitwie przez środki społecznego przekazu. Przypominamy że Msze święte transmitujemy na żywo: Msze niedzielne, w tygodniu msze o 18:00 oraz nabożeństwa.
 • W ciągu tygodnia Msze odprawiane są zgodnie z planem!
 • Wszystkie spotkania grup parafialnych, zostają odwołane.
 • Msze pogrzebowe odbywać się będą w kościele parafialnym, po niej nastąpi przejazd na jeden z cmentarzy.
 • Kancelaria parafialna i Biuro cmentarza działają normalnie. Opłaty za cmentarz można uiszczać także w najbliższą sobotę od 9:00 do 10:00.
 • Prosimy korzystać ze środków dezynfekcyjnych, zachowujmy odstęp od siebie w kościele min. 1,5 metra, przekazujemy sobie znak pokoju poprzez skinienie głowy, nie podajemy sobie ręki!
 1. Dyspensa bpa ordynariusza.

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień. Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca błogosławię.  + Tadeusz Lityński

 1. Dziękujemy za ofiary składane na cele misyjne.
 2. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego. Dziękujemy Bogu za to święte miejsce, które od wieków zbiera Lud Boży na sprawowanie Liturgii. Dziękujemy za posługujących w naszym kościele: kapłanów, siostry oraz świeckich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.
 3. Błogosławieństwo różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, które wracają z kwarantanny po Mszy dziecięcej.
 4. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:15. W tym tygodniu z racji obostrzeń nie ma już różańca dla dzieci.
 5. Przy ołtarzu krzyża zostały wyłożone kartki wypominkowe. Wzorem lat ubiegłych na kartkach są podane daty i godziny na których czytane będą wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie wypominek. Wypominki wraz z ofiarą można składać na tacę lub w kancelarii parafialnej.
 6. W uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada – kierując się dobrem obywateli oraz zaleceniem, aby nie prowadzić zgromadzeń, odwołujemy Msze na cmentarzach Wschowy. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach, które są odprawiane jak w każdą niedziele, w naszych kościołach.
 7. Na cmentarzu parafialnym 1 listopada od godz. 8:00 do 15:00 odbędzie się kwesta, którą będzie prowadziła Akcja Katolicka naszej parafii. Ofiary zebrane będą przeznaczone na inwestycje na cmentarzu.
 8. Błogosławieństwo nowych pomników będzie odbywało się indywidualnie – prosimy o kontakt telefoniczny!
 9. 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o godz.: 6:30, 11:00 i 18:00. O godz. 17:00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a po niej modlitwy za zmarłych.
 10. Nie zapominajmy też, o ofiarowaniu duszom w czyśćcu, wielkiego daru – odpustu zupełnego. W tym roku wyjątkowo Penitencjaria Apostolska na polecenie Ojca Świętego, ustanawia: do końca Listopada Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo. Pozostałe warunki: stan łaski uświęcającej, każdego dnia: przyjęta komunia święta, modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego oraz nawiedzenie cmentarza i tam jakakolwiek modlitwa za zmarłych.
  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 11. Kurs małżeński rozpocznie się dzisiaj w naszej parafii na Mszy o 18:00, nauki potrwają do 31 października. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 12. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom ulicy Działkowej. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 7:00 prosimy mieszkańców ulic Kurpińskiego, Głowackiego, Nowopolna.
 13. Prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny można nabyć przy wyjściach z kościoła.
 14. W środę patronują nam święci Szymon i Juda Tadeusz. Dzień imienin bpa Tadeusza Lityńskiego, którego polecamy w naszych modlitwach.

Niech Dobry Bóg błogosławi Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia. Naszym Parafianom i przybyłym Gościom życzymy wielu łask Bożych. Modlimy się o ustanie pandemii.