Możesz nas wesprzeć

Wesprzyj naszą Farę kwotą 10 zł

Do poprawnego przeprowadzenia transakcji należy podać swój adres e-mail.
Na niego przyjdzie potwierdzenie transakcji od Przelewy24.pl
W żadnym innym celu nie będziemy wykorzystywać Państwa adresów e-mail.


Wesprzyj

Troska o zbawienie dusz to zadanie każdej parafii i osób duchownych w niej posługujących. Udzielanie sakramentów, przepowiadanie Słowa Bożego, katechizacja, towarzyszenie grupom modlitewnym i apostolskim, pełnienie dzieł miłosierdzia – to zadania które stanowią sens i istotę każdego powołania kapłańskiego. Zadania te dokonujemy z Wami, drodzy nasi Bracia i Siostry. Dokonujemy je w konkretnym miejscu – kościół i budynki parafialne. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy gest materialny z waszej strony który przyczynia się do utrzymania nas, duszpasterzy, jak i miejsc w których nasza wspólnota parafialna się spotyka.

Jeśli chcesz możesz wesprzeć nasze wspólne dzieło.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Piąte Przykazanie Kościelne

Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki
konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co
jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 222 § 1;