1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu – Wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym okresem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Pomogą nam w tym rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez o. Jana Główczyka. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi: dzisiaj na każdej Mszy świętej i Gorzkich żalach, od poniedziałku do środy o godz. 6:30, 9:00 i 18:00. Spowiedź święta w środę od godz. 8:30 do 9:30 oraz od 17:30 do 18:30. Ofiary składane we wtorek i środę przeznaczone są na dzieła misyjne Ojców Redemptorystów.
  2. Przyszła niedziela nosi nazwę Niedzieli Męki Pańskiej czyli Niedzieli Palmowej. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy świętej. W związku z 18. rocznicą śmierci św. Jana Pawła II w naszym mieście dnia 2 kwietnia br. o godz. 15:00 odbędzie się droga krzyżowa ulicami Wschowy. Zapraszamy wszystkich do szczególnej okazji dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II niech nasza modlitwa będzie wyrazem wiary oraz troską o dobre imię PAPIEŻA POLAKA. Droga Krzyżowa wyrusza z kościoła św. Jadwigi i dotrze do Fary.
  3. Parafialny Zespół Caritas w niedzielę palmową na wszystkich Mszach św. będzie rozprowadzał tradycyjne palmy do poświęcenia w cenie 8,00 zł za szt. Ofiary przeznaczone są na działalność charytatywną parafii.
  4. Zapraszamy w piątek – 31. marca br. na Nocną Drogę Krzyżową. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 20.00 w Kościele Farnym. Następnie grupa wyruszy w kierunku Osowej Sieni i przez Dębową Łękę powrót do Wschowy. Trasa ok. 15 km. Zapisy do czwartku w zakrystii. Przy zapisywaniu prosimy pozostawić numer kontaktowy.
  5. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  6. Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o godz. 16:30 dla dorosłych o godz. 17:15 – ofiary zbierane podczas nabożeństw przeznaczone są na dekorację kościoła.
  7. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:00. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. W kościele została wystawiona skarbona na jałmużnę postną.
  8. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do zyskiwania odpustów zupełnych związanych z nabożeństwami pasyjnymi.
  9. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca o godz. 11:00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz modlitwa Żywego Różańca wraz ze zmianą tajemnic.
  10. Ks. Alek oraz ksiądz Łukasz odwiedzą swoich chorych o zwykłej porze w I sobotę miesiąca. Chorych których księża mają odwiedzić przed świętami wielkanocnymi z posługą sakramentalną można zgłaszać do piątku (31.03.2023r.) w zakrystii lub biurze parafialnym.
  11. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są przez PZC świece CARITAS  na stół wielkanocny w cenie 20 zł, ofiary przeznaczone są na  CARITAS diecezjalnego ale i na potrzeby naszych parafian. Zbiórka produktów żywnościowych potrwa do niedzieli palmowej, można je składać przy ołtarzu Krzyża. 

Biuro Administracji Cmentarza CZYNNE w poniedziałek od 17:00 do 18:00.

KANCELARIA CZYNNA:

We wtorek od 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:00

w sobotę: NIECZYNNA.