1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu – Wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym okresem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Pomogą nam w tym rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez o. Zdzisława Pietkiewicza. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi: dzisiaj na każdej Mszy świętej i Gorzkich żalach, od poniedziałku do środy o godz. 6:30, 9:00 i 18:00. Spowiedź święta w środę od godz. 8:30 do 9:30 oraz od 17:30 do 18:30. Ofiary składane w poniedziałek przeznaczone są na parafię, natomiast we wtorek i środę przeznaczone są na dzieła misyjne Ojców Redemptorystów.
 2. Dziękujemy za złożone ofiary na remont Fary. Zebraliśmy: 9148 zł. 
 3. Przyszła niedziela nosi nazwę Niedzieli Męki Pańskiej czyli Niedzieli Palmowej. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy świętej. W tym dniu również po każdej Eucharystii zbiórka do puszek na dekoracje kościoła – są to ofiary poznaczone na wystrój świątyni w ciągu całego roku. Zapraszamy o godz. 19:00 wszystkich parafian na drogę krzyżową ulicami miasta z kościoła Farnego do kościoła św. Jadwigi. Zachęcamy wszystkich wiernych oraz wszystkie wspólnoty parafialne do czynnego udziału w tym nabożeństwie.
 4. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych:
 • Droga Krzyżowa w piątek:
  • dla dzieci o godz. 16:30
  • dla dorosłych o godz. 17:15
 • Ofiary zbierane podczas nabożeństwa przeznaczone są na dekorację kościoła.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:15 – taca z Gorzkich Żali przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.

5. W kościele przy ołtarzu głównym została wystawiona skarbona na jałmużnę postną.

6. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do zyskiwania odpustów zupełnych związanych z nabożeństwami pasyjnymi.

7. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy młodszej (7 klasy SP) zapraszamy na Msze w czwartek o godzinie 18.00 w Farze.

8. Spotkanie dla kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10:00 kościele.

9. Chorych których księża mają odwiedzić przed świętami wielkanocnymi z posługą sakramentalną można zgłaszać do piątku (22.03.2024r.) w zakrystii lub biurze parafialnym.

10. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są przez PZC świece CARITAS na stół wielkanocny w cenie minimalnej 20 zł, ofiary przeznaczone są na  CARITAS diecezjalnego ale i na potrzeby naszych parafian. Zbiórka produktów żywnościowych potrwa do niedzieli palmowej, można je składać w miejscu dawnego ołtarzu Krzyża. 

11. Zapraszamy do wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2024 pod hasłem „Musicie od siebie wymagać” Rozpoczęcie Mszą świętą w klasztorze OO franciszkanów we Wschowie o godz. 16:00. Do wyboru 2 trasy. Szczegóły dotyczące zapisów na plakacie.

  12. Na bocznym ołtarzy Aniołów Stróżów została wystawiona Księga Abstynencji. Zachęcamy wszystkich którzy podjęli taką formę pokuty i zadośćuczynienia w trakcie Wielkiego Postu o wpisanie się do księgi.

  13. Dnia 21.03.2024 br. (czwartek) zapraszamy na spotkanie zelatorów oraz osoby opiekujące się poszczególnymi ołtarzami bocznymi na spotkanie po Mszy św. wieczornej. 

  14. Dziękujemy za posprzątanie kościoła parafianom z ul. Głogowska, Bohaterów Westerplatte, Nowa. W tym tygodniu sprzątanie kościoła jest  w piątek od godz. 18:30 i o to prosimy parafian z ulicy: Garbarka, Łąkowa, Wałowa.