Szopka – Fara 2018
 1. Drodzy siostry i bracia. W ten święty dzień Bożego Narodzenia radość Matki Bożej, św. Józefa, Aniołów i pasterzy staje się naszym udziałem. Sprawując tę uroczystą liturgię, pragniemy i my choć odrobinę przybliżyć się do Pana Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Niech zatem spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane w wigilijny wieczór, niech przychodzący Zbawiciel napełnia swoją łaską nasze serca. Parafianom oraz wszystkim dzielącym z nami radość świąt Bożego Narodzenia niech obficie udziela błogosławieństwa narodzony w Betlejem Syn Boży.
 2. Pragniemy podziękować za pomoc w przygotowaniu naszych świątyń do świąt Bożego Narodzenia. Panu Danielowi Jankowskiemu za podarowanie choinek, Akcji Katolickiej i przybyłym Panom za ustawienie choinek, kwiaciarni p. Bogny za przywiezienie kwiatów i całoroczną współpracę. Służbie Liturgicznej za oprawę liturgiczną i pomoc w ubieraniu choinek. Danucie Preisner, Irenie Ratajczak, Państwu Kobierskim, Paniom sprzątającym Trójcę Świętą za całoroczną troskę nasze o świątynie.
 3. Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze Święte o godz.: 8:30, 10:00, 11:30 oraz w kościele Trójcy świętej o godz. 13:00.
 4. W drugi dzień świąt Msze Święte o godz. 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00. W kościele Trójcy świętej nie ma mszy. Tradycyjnie tego dnia we wszystkich kościołach składamy ofiary na potrzeby katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.
 5. Biskup Tadeusz Lityński zdecydował o podjęciu w diecezji inicjatywy uczczenia 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, którego sukces zadecydował o kształcie odrodzonej w 1918 r. Polski. Z tej ważnej, także dla naszego regionu rocznicy, zadzwonią nasze dzwony – 27 grudnia o godz. 16.40, czyli w godzinę wybuchu powstania.
 6. Przyszła niedziela, to święto Świętej Rodziny z Nazaretu przedostatni dzień roku Msze Święte według porządku Niedzielnego. Na każdej mszy świętej będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy by w tym dniu przyjść razem z współmałżonkiem i usiąść razem w ławce.
 7. W salce przy starej plebanii można nabywać poświęcone opłatki. Są tam także świece na stół wigilijny duże w cenie 15 zł i małe w cenie 6 zł, świece są do nabycia także w księgarni św. Antoniego.
 8. W piątek ks. Proboszcz udziela wszystkim przebywającym na terenie naszej Parafii dyspensy od czwartego przykazania kościelnego (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych), polecając w zamian dokonać czynu miłosierdzia i ofiarować modlitwę w intencjach papieskich.
 9. W piątek, w naszej Parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do Waszych domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Kolędę będziemy rozpoczynamy w piątek o godz.: 15:00, a w sobotę od godz. 10:00 i od godz. 14:00. Tradycyjne będziemy rozdawali koperty na utrzymanie WSD w Paradyżu. Plan kolędy na ten tydzień:

Piątek – Kilińskiego, Powstańców Wlkp.

Sobota

10:00     Kościelna, Plac Farny, Rzeźnicka, Bema, Plac Zamkowy

14:00     Rynek

 1. Schola dziecięca zaprasza wszystkich dużych i małych, całe rodziny, do wspólnego kolędowania przy żłóbku Jezusa w drugi dzień świąt (środa) o godz.: 16:00.
 2. Biuro cmentarza parafialnego będzie w poniedziałek nieczynne.
 3. Kancelaria parafialna czynna tylko w czwartek od 10:00 do 11:00.
 4. Nowa świąteczna prasa katolicka z dodatkami Niedziela 10 zł i Gość Niedzielny 8 zł.
 5. Można zamawiać intencje Mszy świętych.
 6. Bardzo dziękujemy za posprzątanie naszego kościoła i złożone ofiary mieszkańcom ulic: Kazimierza Wielkiego, Konradowskiej, Przemysłowej. Jutro od godz. 8:30 prosimy o sprzątanie Fary chętnych parafian. W piątek prosimy o posprzątanie mieszkańców ulic: Moniuszki, Bema, Lipowa.
 7. Patroni tego tygodnia:
 • Wtorek – św. Szczepan męcz.
 • Środa – św. Jan Ewangelista
 • Czwartek – święci Młodziankowie męczennicy z Betlejem

Informujemy o zakończeniu i odbiorze inwestycji: Remont dachu kościoła farnego. W związku z powyższym bardzo serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w ten projekt. Na początek panu inż Markowi Kraśnemu za bezinteresowne stworzenie i realizację własnego projektu, panu Inspektorowi nadzoru Mikołajowi Łukańko, pani Halinie Drgas za prowadzenie dokumentacji. Panu posłowi Markowi Astowi za wsparcie. Firmom budowlanym na ręce pana Roberta Nortmana, za terminowe i rzetelne wykonanie zadania.

Cały koszt inwestycji to kwota ponad 801 tysięcy złotych przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie blisko pół miliona złotych oraz Fundacji Polska Miedź w kwocie 80 tysięcy złotych, za które serdecznie dziękujemy.

Informujemy także o zakończeniu I etapu renowacji ołtarza Aniołów Stróżów. W związku z tym dziękujemy konserwatorom – artystom z Torunia za terminowe i rzetelne wykonanie zadania. Pani Halinie Drgas za prowadzenie dokumentacji. Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie za pomoc materialną w wysokości 10 tyś. zł na nasz wkład własny. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe w wysokości 73 tyś. zł. koszt inwestycji to kwota 86 500 zł. Wszystkie inwestycje zostały zapłacone.