Rekolekcje
#zostańwdomu

Drodzy parafianie,

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie zapewniamy o łączności duchowej z wami wszystkimi, którą wyrażamy w naszej codziennej modlitwie. Kościół jako Dom Boży jest szczególnym miejscem modlitwy zwłaszcza dla nas, waszych duszpasterzy, którzy nadal każdego dnia sprawujemy Najświętszą Ofiarę, a więc Mszę świętą i nabożeństwa. Niestety z przyczyn obiektywnych musicie pozostać w swoich domach. Prosimy Was siostry i bracia w Chrystusie Panu trwajcie z nami na modlitwie w swoich domach. Niech wasze mieszkania staną się domami modlitwy a tym samym Kościołem domowym. Dziękujemy za waszą życzliwość i wsparcie zarówno duchowe jak i materialne. Wierzymy, że Miłosierny Pan, który nieustannie darzy nas miłością wysłucha nasze wołanie i wyprowadzi nas z niedoli obronną ręką, aby Jego Dom wypełnił się na nowo rzeszą wiernych, którzy pragną z uwielbieniem oddać cześć Bogu w radosnym Te Deum. Starajmy się zachować pokój serca i nie ustawajmy w życzliwości.

„W obecnej sytuacji pandemii, w jakiej się znajdujemy, żyjąc mniej lub bardziej odizolowani, jesteśmy zachęceni do odkrycia na nowo i do pogłębienia wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową . Jest to jedność karmiąca się modlitwą, a także duchową komunią w Eucharystii, praktyką bardzo zalecaną, kiedy nie można przyjąć tego sakramentu. Mówię to do wszystkich, a zwłaszcza osób żyjących samotnie.“

Papież Franciszek – 15. marca AD 2020

Drodzy Bracia i Siostry, mając na względzie tą trudną sytuację jaka zapanowała w naszym Mieście, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, pragniemy jako wasi duszpasterze, pomóc Wam w przeżyciu tego niezwykłego Wielkiego Postu AD 2020. Dlatego wychodzimy z propozycją rekolekcji parafialnych online. Będziemy tutaj publikować nagrania z naszych mszy świętych i nabożeństw. Przypominamy, że większość tych wydarzeń jest transmitowana online. Zapraszamy do duchowego przeżycia, choć w samotności, danego nam, mimo że nie prosiliśmy, tego czasu odosobnienia.

Tutaj znajdziecie konferencje codzienne głoszone przez ks. proboszcza w ramach mszy świętych wieczornych (dni powszednie), homilie niedzielne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Będziemy również umieszczali dodatkowe treści, które mogą pomóc w przeżyciu tych dni.

Zapraszamy również do codziennej modlitwy różańcowej o godz.: 20:30 w intencji ustania pandemii. My, wasi duszpasterze, modlimy się w naszej Farze. Was, drodzy Bracia i Siostry, zapraszamy do łączności duchowej oraz online w waszych domach.
Niech jedność Kościoła i wspólna modlitwa wybłaga u Boga Miłosiernego wszelkie łaski i dar ustania pandemii.

Wasi Duszpasterze

Konferencje codzienne

Dzień 1. – 16. marca
Dzień 2. – 17. marca

Dzień 3. – 18.marca
Dzień 4. – 20. marca
Dzień 5. – 23. marca
Dzień 6. – 24. marca
Dzień 7. – 26. marca
Dzień 8. – 27. marca
Dzień 9. – 30. marca
Dzień 10. – 31. marca
Dzień 11. – 01. kwietnia
Dzień 12. – 02. kwietnia – ostatnia konferencja

Homilie niedzielne


V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia:

Dłuższa: J 11, 1-45
Krótsza: J 11, 3-7.17.20-27.33b-45


IV Niedziela Wielkiego Postu – laetare

Ewangelia:

Dłuższa: J 9, 1-41
Krótsza: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38


III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia:

Dłuższa: J 4, 5-42
Krótsza: J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42


Gorzkie Żale

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Diecezjalnego, nabożeństwo Gorzkich Żali w naszej Farze zostaje odwołane.

Droga Krzyżowa

kliknij by przejść do strony głównej

!!! KOMUNIKAT !!!

aktualizacja z 26. marca AD 2020

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z zarządzeniami Biskupa Diecezjalnego informujemy, że:

Oprócz Mszy Świętych, wszystkie spotkania i nabożeństwa w naszej Farze zostają zawieszone do odwołania;
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest tylko przez księży i transmitowane na farawschowa.pl;
Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaje odwołane

W KOŚCIELE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB
(nie licząc sprawujących posługę)
PROSZIMY O PRZYJĘCIE
ZE ZROZUMIENIEM
TEGO OGRANICZENIA

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., Biskup Diecezjalny udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od od pierwszego przykazania kościelnego (obowiązek udziału w mszy niedzielnej)

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje na naszej stronie:

Wszystkich mszy niedzielnych
(godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00)
Mszy w dni powszednie o godz.: 18:00
Różaniec o ustanie epidemii o godz.: 20:30 (codziennie)

Droga Krzyżowa – piątek 17:15

Otwórz okno transmisji

albo

Idź do portalu YouTube


Pozostałe zmiany w funkcjonowaniu Parafii

Biuro Cmentarza Parafialnego jest nieczynne do odwołania;

Kancelaria Parafialna jest zawieszona do odwołania.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Sprawy pogrzebu przyjmowane są o każdej porze.

Informujemy, że w czasie liturgii w tym okresie należy przestrzegać następujących zasad:

Wierni i posługujący do Mszy św. powinni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie

wierni powinni przystępować do Komunii zachowując odstęp dwóch metrów od siebie nawzajem

przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę (jest to możliwość, nie obowiązek).
Aby przyjąć komunię na rękę należy odpowiednio ustawić dłonie – lewa otwarta dłoń spoczywa na prawej otwartej dłoni, by móc prawą ręką wziąć Komunię z lewej dłoni i samemu włożyć do ust – czynność tę należy dokonać przy księdzu;

znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;

rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” […]. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły naszego miasta na gorliwą modlitwę osobistą.

Modlitwa na czas epidemii:

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym
i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.