Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Przynosimy do świątyni palmy, które będą poświęcone na każdej Mszy Świętej. Czytana jest także Ewangelia, która opowiada o ostatnich chwilach Jezusa, czyli o męce, śmierci oraz godnym pochowaniu ciała Pana.

Msze Święte o godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00

w Trójcy Świętej o godz.: 13:00

Gorzkie Żale o godz.: 17:00

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
(Rozpoczęcie przy Kościele św. Jadwigi o godz.: 19:00)

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa

Wspomnienie ostatnich dni Pana Jezusa: namaszczenie w Betanii, zapowiedź zdrady Judaszowej i Piotrowej

Msze Święte: 6:30, 18:00

Wielki Poniedziałek i Wielka Środa:
 sakrament pokuty i pojednania od 17:30.

Wielki Czwartek

Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.

W Gorzowie Wlkp., przed południem, odbywa się  tzw. Msza Krzyżma. Biskup diecezjalny wraz z księżmi odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Poświęcone zostają oleje używane przy sakramentach:

namaszczenia chorych– olej chorych,
chrztu dorosłych – olej katechumenów,
chrztu, bierzmowania i kapłaństwa – Krzyżmo święte.

W ten dzień nie ma spowiedzi świętej!!!

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej: 18:00

Jest to jedyna Msza Święta sprawowana tego dnia we Farze. Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Brak błogosławieństwa na zakończenie Mszy Świętej to znak że wszystkie dni Triduum stanowią nierozerwalną całość. Po Mszy następuje symboliczne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja ma charakter dziękczynienia za dar Eucharystii:

20:00-21:00  Przyjaciele Paradyża, ul. Zielony Rynek;

21:00-22:00  ul. Lipowa, Kasztanowa, Zielona;

21:30 – Gorzkie Żale;

22:00 – Zakończenie Adoracji.

Wielki Piątek

Dzień męki, śmierci i złożenia do grobu Pana Jezusa. Jeden z dwóch dni w roku w którym nie ma Mszy Świętej. Wszystkie osoby od 18. do 60. roku życia obowiązuje post ścisły a od 14. roku życia również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Adoracja ma wymiar pokutny, rozważamy mękę Pana Jezusa. Harmonogram adoracji:

07:00 – rozpoczęcie Adoracji – Ciemna Jutrznia

07:00-08:00  siostry Elżbietanki i Salezjanki

Sakrament pokuty i pojednania od 08:00 do 09:00

08:00-09:00  Przyczyna Dolna, Matejki, Głogowska;

09:00-10:00  Schola, KSM;

10:00 – odwiedziny z Najświętszym Sakramentem w szpitalu
i domu sióstr Elżbietanek

10:00-13:00  Żywy Różaniec (prosimy o podzielenie Róż)

Sakrament pokuty i pojednania od 12:00 do 16:00

12:00 – Anioł Pański

13:00-14:00  Duszpasterstwo Nauczycieli

14:00-15:00  Apostolat Maryjny

15:00 Droga krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:00-16:00  Służba liturgiczna ołtarza

16:00-17:00  ul. Polna, Podgórna, Kamienna, Stablewskiego;

17:00-18:00  Adoracja indywidualna

Liturgia Wielkiego Piątku: 18:00

Część I Liturgia Słowa Bożego: opis męki Pana Jezusa według św. Jana (jedynego który był przy Krzyżu). Następnie będzie uroczysta modlitwa powszechna, która jest zbudowana z 10 wezwań obejmujących potrzeby całego świata

Część II Adoracja Krzyża. Znak hańby i śmierci – która po ludzku była porażką, stał się dla chrześcijan największym wyróżnieniem i drzewem zwycięstwa. Chrystus umierając na nim otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego, dlatego też, ze czcią i pobożnością adorujemy ten Znak. Drzewo Krzyża będzie odsłaniane w trzech etapach, my po każdym z nich w odpowiedzi wyrazimy swoją miłość wobec krzyża przez aklamację „Pójdźmy z pokłonem” oraz przyklęknięcie.

Część III Komunia Święta rozdzielana z Chleba Eucharystycznego, który pozostał od Wielkiego Czwartku, ukazuje nierozerwalny związek śmierci Chrystusa i Eucharystii. Po komunii będziemy uczestniczyć w szczególnym obrzędzie zdjęcia z krzyża i namaszczenia Ciała Pana Jezusa.

Część IV Przeniesienie do grobu. Zgodnie z wielowiekową tradycją, przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Czuwamy przy Chrystusie przez noc i dzień. Trwając na modlitwie rozważajmy misterium męki i śmierci Chrystusa.

20:00-21:00  ul. Działkowa, al. PCK;

Sakrament pokuty i pojednania od 21:00 do 23:00

21:00-22:00  ul. Boh. Westerplatte,17 Pułku;

22:00-23:00  ul. Ogrodowa;

23:00-24:00  Akcja Katolicka;

24:00 – zakończenie adoracji

Wielka Sobota – dzień ciszy

Drugi dzień w roku kiedy nie ma sprawowanej Mszy św.

07:00 – rozpoczęcie Adoracji – Jutrznia z Godziną Czytań
07:00-08:00  siostry Elżbietanki i Salezjanki;

08:00-09:00  ul. Lwia, Daszyńskiego, Gospody, Staroleszczyńska, Krótka, Kopernika,;

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od 9:00 do 14:00 co godzinę oraz o godz.: 14:30
Taca przeznaczona na Seminarium

09:00-10:00  ul. Chopina, Nowopolna, Szymanowskiego, Moniuszki;

10:00-11:00  ul. Konopnickiej, Konradowska;

11:00-12:00  ul. 55 PPP, Kurpińskiego, Osadnicza, Szymanowskiego;

12:00-13:00  zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych – błogosławieństwo na zewnątrz kościoła (przy bezdeszczowej pogodzie)

13:00-14:00  Powstańców Wlkp., Kilińskiego, Herbergera, Rynek, Ratuszowa, pl. Zamkowy;

14:00-15:00  ul. Żwirki i Wigury, Obr. Warszawy;

15:00-16:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z Nowenną przed Niedzielą Miłosierdzia;

16:00-18:00  Sprzątanie kościoła (nie ma adoracji)

18:00-19:00  ul. Kazimierza Wielkiego, Mickiewicza;

19:00-20:00  ul. Ks. Kostki, Łąkowa, Garbarska, Nowa, pl. Farny, Łazienna;

20:00-21:00  Adoracja indywidualna

WIGILIA PASCHALNA: 21:00

Przynosimy ze sobą świece!

Wigilia Paschalna jest najważniejszym wydarzeniem całego roku. Zaczyna ona świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania. Liturgia ta stanowi centralny moment tajemnicy paschalnej. Dopełnia się wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To modlitewne czuwanie ku czci Zmartwychwstania, będzie drogą wiodącą w kierunku fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia.  Liturgia składa się z kilku części:

Liturgia Światła: błogosławi się ogień oraz nowy Paschał, śpiewa się Orędzie Wielkanocne oznajmiające radość Wielkiej Nocy;

Liturgia Słowa zawiera 8 czytań i psalmów oraz Ewangelię;

Liturgia Wody zawiera litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

Liturgia Eucharystii która kończy się błogosławieństwem oznajmującym radosne Alleluja;

Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela niedziel. To do niej zdążają i z niej biorą początek wszystkie niedziele, uroczystości i święta.

6:00 – Msza z procesją rezurekcyjną.

Pozostałe Msze święte o godz.: 10:00, 11:30;

w kościele Trójcy Świętej o godz.: 13:00

Nie ma Mszy św. o godz.: 8:30 i 18:00 !!!

Poniedziałek wielkanocny

Msze Święte o godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00

Nie ma Mszy św. w kościele Trójcy Świętej.