1. Wiele lat temu Święty Jan Paweł II zachęcał: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”.
 2. Dzisiaj niedziela Adoracyjna po każdej Mszy będziemy się modlili o dar pokoju oraz o nowe powołania i za powołanych nowenną do św. Andrzeja Boboli. Nowennę w tygodniu odmawiamy po wieczornych Mszach Świętych.
 3. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych:
 • Droga Krzyżowa w piątek:
  • dla dzieci o godz. 16:30
  • dla dorosłych o godz. 17:15
 • Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:00. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. W kościele została wystawiona skarbona na jałmużnę postną.
 1. W czasie Wielkiego Postu można zyskiwać odpusty zupełne:
 • W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
 • za udział w drodze krzyżowej,
 • za udział w nabożeństwie gorzkich żali,
 • za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
 1. Odpowiadając na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski, została przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie. Zbiórkę prowadził PZC. Bardzo dziękujemy za piękny odzew i wielkie wsparcie. W niedzielę i Środę Popielcową zebrano 12282 zł i 5€. Ofiary zostały przelane na konto Caritas w czwartek. Zachęcamy, aby wszystkie inicjatywy pomocowe dla Ukrainy kierować za pośrednictwem rządowej strony PomagamUkrainie.gov.pl lub przelewając ofiary na konto Caritas.
 2. CKiR zaprasza na seans filmu „Cud Guadalupe” 11 marca o 19:00 oraz 13 marca o 16:00. Bilety można nabyć online ora w sekretariacie CKiR.
 3. Przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Informacje w gablocie. Informujemy także, że osoby, które wpłacały na konto bankowe, ofiary na remont Fary itp., mogą je odliczyć od dochodu (na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ należy wybrać zakładkę ulgi i zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Na dole strony należy podać podstawowe dane parafii do Pit-0).
 4. Przypominamy, że w naszym kościele, przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy, jest świecznik wotywny. Ofiara za świeczkę to min. 2 zł.
 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła parafianom z ulic: Żwirki i Wigury, Przemysłowa, W tym tygodniu sprzątanie jest w sobotę od 7:00 i o to prosimy parafian z Przyczyny Dolnej.
 6. Przy wyjściach nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego.
 7. W środę w I Zespole Szkół na ul. Kościuszki, jest organizowana akcja oddawania krwi. Zachęcamy, aby dzielić się tym cennym darem.
 8. Za tydzień zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy „Ad gentes”.
 9. W dniach 1-6 sierpnia 2023 roku odbędą się 38. Światowe Dni Młodzieży w stolicy Portugalii. Spotkania organizacyjne odbędą się 13. marca w Zielonej Górze w par. św. Stanisława Kostki i w Głogowie w par. św. Mikołaja.
 10. W obecnej sytuacji epidemicznej w kościołach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 11. W naszych modlitwach nie ustawajmy prosząc o dar pokoju. Modlitwa św. Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen

Niech Dobry Bóg błogosławi Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia. Naszym Parafianom i przybyłym Gościom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.

jak pomóc Uchodźcom z Ukrainy?

min. wpłacając dowolną kwotę na konto bankowe Caritas

07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

z dopiskiem UKRAINA

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34 65-170 Zielona Góra

tel. 600 990 394