Zarządzenia
ws. stanu epidemii

KOMUNIKAT

obowiązuje od 10. maja AD 2020

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z zarządzeniami Biskupa Diecezjalnego informujemy, że:

W NASZYCH KOŚCIOŁACH MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE:
FARA 60 OSÓB
FILIA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ: 30 OSÓB
(nie licząc sprawujących posługę)
PROSIMY O PRZYJĘCIE
ZE ZROZUMIENIEM
TEGO OGRANICZENIA

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., Biskup Diecezjalny udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od od pierwszego przykazania kościelnego (obowiązek udziału w mszy niedzielnej)

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje na naszej stronie:

Msza niedzielna: 10:00
Msza w dni powszednie: 18:00
Różaniec o ustanie epidemii o godz.: 20:30 (codziennie)

Otwórz okno transmisji

Idź do portalu YouTube


Pozostałe zmiany w funkcjonowaniu Parafii

Biuro Cmentarza Parafialnego jest czynne w poniedziałki od 17:00 do 18:00;

Kancelaria Parafialna jest czynna tylko we wtorki od 10:00 do 11:00 i od 16:00 do 17:00;

Informujemy, że w czasie liturgii w tym okresie należy przestrzegać następujących zasad:

Wszyscy wierni w czasie liturgii jak i poza nią mają obowiązek zasłaniania ust i nosa!

Wierni i posługujący do Mszy św. powinni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie;

Wierni powinni przystępować do Komunii zachowując odstęp dwóch metrów od siebie nawzajem;

Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę (jest to możliwość, nie obowiązek).
Aby przyjąć komunię na rękę należy odpowiednio ustawić dłonie – lewa otwarta dłoń spoczywa na prawej otwartej dłoni, by móc prawą ręką wziąć Komunię z lewej dłoni i samemu włożyć do ust – czynność tę należy dokonać przy księdzu;

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;

Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” […]. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły naszego miasta na gorliwą modlitwę osobistą.

Modlitwa na czas epidemii:

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym
i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.