1. Dziś IV Niedziela Adwentu mamy obwiązek uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej, a są one sprawowane o godz. 8:00, 10:00, 12:00 o godz. 13:30 w kościele Trójcy Świętej. Przypominamy, że w Farze nie ma Eucharystii o godz. 18:00. W dniu dzisiejszym przypada również Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia) zachęcamy do zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  • Pasterki o godz. 22:00 i 24:00 oraz w Trójcy Świętej o 20:00. Taca z Pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Matki i Dziecka Bpa Wilhelma Pluty. Fundusz ten wspiera Dom Samotnej Matki.
  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze Święte o godz.: 8:00, 10:00, 12:00 oraz w kościele Trójcy świętej o godz. 13:30. Przypominamy w tym dniu nie ma Mszy świętej o godz. 18:00 w Farze.
  • W drugi dzień świąt 26 grudnia, Msze Święte o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00. W kościele Trójcy świętej nie ma Mszy świętej. Tradycyjnie tego dnia we wszystkich kościołach składamy ofiary na potrzeby katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.

2. Opłatki i świece na stół wigilijny można nabyć przy wyjściu z kościoła. Minimalna ofiara za opłatki to 15 zł, natomiast są tylko duże świece Caritas   w cenie min. 20 zł. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza żłóbki z siankiem  i Dzieciątkiem na stół wigilijny, cena żłóbka min. 12 zł oraz samo sianko w cenie min. 3 zł. środki pozyskane pomogą siostrom Dominikankom z Czortkowa w Ukrainie.

3. W naszej parafii tegoroczna wizyty duszpasterska (kolędą) będzie miała dwie formy:

  • Tak jak w ubiegłym roku chcemy zaprosić naszych parafian z konkretnych ulic na wieczorną Msze św. gdzie będzie miała miejsce modlitwa wraz z błogosławieństwem rodzin i rozdaniem pamiątkowych obrazków kolędowych.
  • Inna forma to zaproszenie księdza do swojego domu/mieszkania w tym celu do dnia 26. grudnia br. przy ołtarzu św. Jana Nepomucena będą wystawione zaproszenia które należy wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszonej obok.

5. Ksiądz proboszcz mając na względzie dobro duchowe wiernych, na podstawie kan. 1245 KPK, w piątek 29. grudnia br. wszystkim wiernym katolikom przebywającym w tym dniu na terenie parafii św. Stanisława Bp i M, udziela dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła wszystkim którzy uczynili to z własnej woli i poświecili swój czas.  W tym tygodniu sprzątanie jest w piątek o godz. 18:30 i o to prosimy mieszkańców ul.: Kazimierza Wielkiego nry nieparzyste.

7. Przy wyjściu nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego w cenie 10 zł.